درباره کارا

درباره کارا

گروه بازرگانی کیهان آلتون راه‌ابریشم (کارا) یک گروه بازرگانی عمومی می باشد؛ که با حضور مستقیم در امر  تجارت و در اختیار داشتن نیروی کار متخصص به طور پیوسته همگام فعالان اقتصادی است.

تیم مجرب و کاردان گروه کارا همواره به‌دنبال ایجاد ارتباطی موثر و موفق با اقشار مختلف سهیم درامر تجارت شامل: تولیدکننده، مصرف کننده، وارد کننده، صادرکننده، سرمایه‌گذار و شرکت حمل بنا به نیازها و خواسته‌های بخصوص آنها می‌باشد.
گروه کارا در تلاش است تا بتواند از طریق کالایابی و تأمین مواد اولیه، نیازهای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را برطرف سازد. از طرفی در صدد توسعه همکاری گسترده با بازرگانان و تجار می‌باشد.

also available in: انگلیسی چینی